ANUNT INCEPERE PROIECT

 La data de 01 noiembrie 2018, Fundatia Copii in Dificultate, in calitate de promotor de proiect, a demarat implementarea proiectului „ Hai sa fim colegi de scoala! – program ce sustine scoala incluziva si predarea centrata pe elev intr-un mediu multicultural”, in parteneriat cu 5 scoli din mediul rural, din comunitati dezavantajate socio-economic din judetul Arges: Bughea de Sus, Bughea de Jos, Leresti, Merisani si Stefanesti.

Proiectul face parte din categoria proiectelor in Domeniul incluziunii copiilor romi in scoala 2018 si este finantat prin GRANTURILE SEE 2014-2021.

Grupul tinta este alcatuit din 200 de elevi  (120 romi si 80 neromi), 70 de parinti ( 50 romi si 20 neromi) si 70 cadre didactice.

Obiectivele proiectului: Promovarea educatiei nonformale prin participarea la activitati extracurriculare ca metoda eficienta de incluziune sociala  a elevilor romi; Dobandirea si dezvoltarea competentelor cheie care sa faciliteze  incluziunea sociala a elevilor  romi din comunitati rurale dezavantajate  socio-economic; Furnizarea de servicii de informare, constientizare si consiliere pentru parintii  romi si neromi in scopul intelegerii importantei educatiei pentru dezvoltarea copilului,  facilitarea si imbunatatirea relatiei acestora cu scoala, o mai buna cunoastere reciproca si facilitarea comunicarii intre ei. Acumularea de noi cunostinte si imbunatatirea abilitatilor cadrelor didactice din cele 5 scoli partenere privind aplicarea de metode si tehnici de predare centrate pe elev intr-un mediu multicultural, precum si dezvoltarea capacitatii de  elaborare si utilizare  a unor strategii educative comportamentale ce promoveaza nediscriminarea, egalitatea de sanse si incluziunea scolara si sociala.  Realizarea acestor obiective contribuie la: dezvoltarea competentelor sociale ale elevilor romi necesare incluziunii sociale;  imbunatatirea atitudinii si comportamentului parintilor romi fata de scoala, dezvoltarea comunicarii si relationarii intre  parintii romi si neromi,  la diversificarea metodelor de predare centrate pe elev intr-un mediu multicultural prin materialele didactice  noi elaborate si seminariile de formare organizate pentru cadrele didactice, toate acestea conducand la cresterea capacitatii institutionale a scolilor partenere de  a asigura incluziunea efectiva  a copiilor romi.