CENTRUL SPECIALIZAT PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI PROFUNDE “SF. MARGARETA”, înființat în anul 1999 cu scopul de a asigura protecție, creștere și îngrijire personalizată, adaptată diagnosticului și nevoilor specifice copiilor cu dizabilități profunde care sunt separați de părinți ca urmare a stabilirii, în baza prevederilor legale, a măsurii de plasament.

Pe perioada plasamentului, centrul asigură, într-un mediu securizant dublat de suport afectiv și emoțional, găzduire, asistență socio-medicală, reabilitare și integrare socio-familială și școlară.

Beneficiarii sunt 17 copii cu boli neurologice grave asociate cu alte diagnostice, cu vârsta între 0 -14 ani.

Activități furnizate beneficiarilor:

 1. îngrijire personală specializată, adaptată nevoilor specifice copiilor cu dizabilități profunde (asigură igiena personală zilnică, asigură hrănirea zilnică cu respectarea meniurilor stabilite de către specialist oferind copiilor o alimentație corespunzătoare vârstei și diagnosticului),
 2. supraveghere și însoțire permanentă de către persoana de referință,
 3. asistență medicală de specialitate corespunzătoare nevoilor specifice ale fiecărui copil: evaluări medicale periodice, asigurarea tratamentului, asigurarea programului de imunizare, tratarea afecțiunilor intercurente, asigurarea accesului copiilor la alte servicii medicale atunci când este nevoie: stomatologice, ORL, oftalmologie, intervenții chirurgicale, etc,
 4. asigurare preparare hrană caldă și servire masă (2 gustări și 3 mese principale pe zi),
 5. asistență socială: realizarea demersurilor necesare obținerii drepturilor copiilor cu dizabilități grave conform prevederilor legale, intervenții pentru reluarea și facilitarea menținerii legăturii copilului cu familia (părinți, frați, alte rude), prieteni, alte persoane față de care manifestă atașament și afectivitate, consiliere și suport pentru părinții/reprezentantul legal al copilului, promovarea reintegrării familiale,
 6. activități de reabilitare în conformitate cu nevoile specifice ale fiecărui copil: kinetoterapie și masaj, stimulare senzorială, terapie psiho-motrică și de abilitate manuală, organizarea și formarea autonomiei personale (formarea deprinderilor de autoservire), reorganizarea conduitelor și restructurarea perceptiv-motorie,
 7. activități de recreere și socializare,
 8. educație non-formală.

Personalul de specialitate: coordonator centru, asistent social, 3 medici, 9 asistente medicale, 7 infirmiere, 2 părinți sociali, 2 fiziokinetoterapeuți, psiholog.

Parteneri:

 • Fundația CID –UK; DGASPC sector 2; DGASPC sector 6; DGASPC sector 3; DGASPC Ilfov; DGASPC Mehedinți; DGASPC Ialomița.

Adresa: București, Str. Radu de la Afumați nr. 16, sector 2

CENTRUL DE ASISTENȚĂ ȘI SPRIJIN PENTRU READAPTAREA COPIILOR CU PROBLEME PSIHOSOCIALE, înființat în anul 2005, are ca scop creșterea calității vieții copiilor care se confruntă cu diferite tipuri de dificultăți (psihosociale, medicale, financiare) ce le afectează participarea la procesul educațional și integrarea socio – școlară.

Beneficiarii sunt 50 de copii, preșcolari și elevi cu vârsta cuprinsă între 3 și 15 ani, cu risc crescut la abandon școlar din cauza problemelor psihosociale manifestate prin tulburări de comportament, dificultăți de învățare, tulburări de vorbire și limbaj, dificultăți de scriere și citire, ADHD, manifestări de anxietate față de mediul școlar, dificultăți de adaptare la mediul școlar și procesul educațional. De asemenea părinții și reprezentanții legali ai copiilor beneficiază de sprijin și consiliere în cadrul centrului.

Activități furnizate beneficiarilor:

 1. activități educaționale și de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă,
 2. orientare școlară și profesională, complementar serviciilor oferite de unitatea de învățământ unde este înscris copilul,
 3. consiliere psihologică pentru copil și familie,
 4. art-terapie,
 5. terapii de integrare/reintegrare socială,
 6. activități extracurriculare,
 7. consiliere socială și sprijin pentru părinți/reprezentant legal.

Personalul de specialitate: coordonator centru, asistent social, 3 psihologi, educator.

Parteneri: Școala nr. 62; Grădinița nr. 280.

Adresa: București, Str. Radu de la Afumați nr. 16, sector 2.

 

CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU AUTISM “SF. MIHAIL” a fost înființat în anul 2010 pentru a sprijini și asista copii cu tulburări de spectru autist (TSA) pentru a depăși anumite dificultăți în vederea prevenirii institutionalizării și facilitării integrării sociale a acestora.

Beneficiari: 20 de copii cu tulburări din spectrul autist cu vârste între 3 – 14 ani.

Activități furnizate beneficiarilor:

 1. activități pentru dobândirea deprinderilor de viață independentă,
 2. kinetoterapie și masaj,
 3. terapii prin învățare,
 4. activități de socializare,
 5. consiliere, informare și sprijin pentru părinți.

Personalul de specialitate: coordonator centru, 2 psihologi, asistent medical de balneofizioterapie.

Parteneri: Școala speciala nr. 1 de Surzi

 Adresa: București, Str. Neatârnării nr. 3, sector 1, telefon: 021.667.64.33,

Coordonator-Psiholog Marius Zamfir – 0762.818.124

 

CENTRUL DE ZI  PENTRU COPII  SF. CRISTOFOR a fost înființat în anul 2005 ca urmare a unor proiecte sociale desfășurate în cuprinsul județului Argeș, în parteneriat cu autorități publice locale. Scopul acestui serviciu este de a asigura asistență, consiliere și sprijin copiilor proveniți din familii defavorizate, aflați în situații de risc social în vederea prevenirii instituționalizării copilului și a abandonului școlar.

Beneficiarii sunt 40 de copii care au vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani proveniți din familii defavorizate socio-economic cu domiciliul /reședința în orașul Curtea de Argeș și comunele limitrofe.

Activități furnizate beneficiarilor:

 1. activități educaționale,
 2. activități pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă,
 3. orientare școlară și profesională,
 4. art-terapie,
 5. activități de recreere și socializare,
 6. consiliere psihologică pentru copil și familie,
 7. consiliere socială și informare pentru părinți/reprezentanți legali.

 

Personalul de specialitate: coordonator centru, asistent social, psiholog, art-terapeut, psihopedagog, educator/ profesor de educație fizică

Parteneri

Consiliul Județean Argeș

DGASPC Argeș

Școala gimnazială Curtea de Argeș

Adresa: Curtea de Argeș, Str. Valea Sasului nr. 81, telefon – 0348.108.041