Proiectul POSDRU 91/S/2.2/61945 “Dezvoltarea infrastructurii de educație și asistență pentru copii cu risc crescut de abandon școlar și părăsirea timpurie a școlii”, implementat de Fundația Copii în Dificultate, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Primăria Sărulești (Călărași) și Asociația Vasiliada (Dolj), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investește în oameni!, Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniu major de intervenţie 2.2 „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”.

Obiectivele proiectului:

 • prevenirea și corectarea abandonului școlar în rândul copiilor din mediul rural, din zone dezavantajate socio-economic, copiilor roma, copiilor cu tulburări de adaptare socio-școlară, promovarea accesului la educație pentru aceste categorii de copii și menținerea lor în sistemul de educație,
 • dezvoltarea și furnizarea unor servicii de asistență educațională și consiliere în vederea prevenirii, reducerii și corectării fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru copii cu risc crescut de abandon școlar sau de părăsire timpurie a școlii,
 • dezvoltarea și furnizarea de educație remedială pentru aceste categorii de copii,
 • constituirea unei rețele de suport comunitar capabilă să promoveze, să faciliteze și să susțină accesul la educație al copiilor aparținând grupurilor vulnerabile după încheierea implementării proiectului,
 • dezvoltarea comunicării cu factorii de interes din comunitate, promovarea parteneriatului public-privat pe piața serviciilor educaționale și sociale,
 • formarea și perfecționarea profesională a personalului implicat în prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Beneficiarii proiectului

 • 258 de elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii proveniți din mediul rural, din zone dezavantajate socio-economic, comunități roma,
 • 516 părinți sau reprezentanți legali ai copiilor.

Loc de desfășurare:

Proiectul, de tip multiregional, a fost implementat în comunități rurale și urbane din 3 regiuni de dezvoltare: București-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, pe teritoriul municipiului Bucureşti şi al județelor Argeș în Curtea de Arges, Dolj in Craiova și comuna Lipovu și jud. Călărași, în comuna Sărulești.

Rezultate obținute:

– 258 de copii au achiziționat competențele necesare integrării socio-școlare,

– 400 de părinți și-au modificat atitudinea față de importanța educației pentru copilul lor,

– 232 copii și-au îmbunătățit performanțele școlare și participarea la procesul educațional, frecventează în mod regulat cursurile școlare,

– 215 copii și-au însușit și dezvoltat abilitățile sociale și comportamentul social participând la viața colectivului, și-au îmbunătățit capacitatea de relaționare și comunicare,

– 216 copii au achiziționat cunoștințe și abilități necesare utilizării calculatorului,

– 235 copii și-au dezvoltat abilitățile practice și artistice,

– 229 părinți sau reprezentanți legali și alte rude cu care locuiesc copiii au beneficiat de servicii de consiliere socială și consiliere psihologică.

Au fost selectați și pregătiți 25 de voluntari care alcătuiesc rețelele de suport comunitar din cadrul fiecărei regiuni în care s-a implementat proiectul. 60 de persoane au beneficiat de sesiuni de formare și perfecționare. Elaborarea unui Ghid practic pentru personalul care acordă servicii educaționale și de asistență copiilor cu risc crescut la părăsire timpurie a școlii, tipărirea și distribuirea a 3.000 de exemplare.

B) Proiectul POSDRU 90/2.1/S/61957 intitulat “Programul de practică pentru studenți – Protecția copilului de la teorie la practică”, în calitate de partener alături de Universitatea Oradea, Facultatea de Asistență Socială din București, Facultatea de Științe ale Educației și Asistență Socială din Arad, Direcțiile Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Arad, Bihor, sectoarele 1 și 3 din București, Școala specială nr. 7 București, Centrul Școlar pentru educație incluzivă nr. 1 Oradea, Fundația Română pentru Copii, Comuntate și Familie Bihor, Fundația Speranța Copiilor Arad.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni!, Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniu major de intervenție 2.1, „Tranziția de la școală la viața activă”.

Obiectivele proiectului:

Facilitarea tranziției de la școală la viața activă a studenților prin intermediul creșterii competitivității sistemului educativ și eficientizării stagiilor de practică pentru a răspunde cerințelor pieții muncii.

Promovarea și consolidara parteneriatului inter-regional între universități, precum și a parteneriatelor locale între universități și instituții publice și private de profil, potențial angajatoare ale absolvenților, în vederea facilizării tranziției de la educație la viața activă a viitorilor practicieni în domeniul protecției copilului.

Beneficiarii proiectului

600 de studenți de la diverse specializări socio-umane (asistență socială, sociologie, psihopedagogie)

Loc de desfășurare

Regiunile București –Ilfov, Vest și Nord-Vest, în cuprinsul județelor Arad, Bihor și Municipiului București.

Rezultate obținute:

 • 600 de studenți au beneficiat de stagii de practică, în cadrul centrelor sociale pentru copii ale partenerilor din proiect, stagii care le-a permis studenților să înțeleagă aplicabilitatea practică a cunoștințelor teoretice și solicitările reale ale locului de muncă și totodată să-și însușească deprinderile de muncă în domeniul protecției copilului și o anumită disciplină a muncii,
 • 600 de studenți și-au dezvoltat abilitățile practice în domeniul protecției copilului și și-au consolidat cunoștințele teoretice,
 • 300 de studenți au beneficiat de consiliere și orientare în carieră,
 • 70% dintre studenții care au participat la acest proiect au obținut un loc de muncă sau au participat activ la cursurile ulterioare.

F) Programul “Love in a box” cu caracter permanent, care se deruleazăîn fiecare an timp de 3 luni în perioada sărbătorilor de iarnă, începând cu anul 1998, la inițiativa unui grup de sponsori din Marea Britanie.

 

Scopul acestui proiect este unul caritabil, de a ajuta copii și persoane vârstnice din comunități rurale sărace, marginalizați, institutionalizați sau spitalizați, oferindu-le diverse articole specifice de iarna.

Beneficiarii proiectului au fost copii proveniți din familii cu risc social din comunităti sărace, copii asistați în diferite centre sociale, persoane vârstnice de pe cuprinsul județelor Giurgiu, Călărași, Ialomița și Municipiul București.