A) Proiectul “Recuperare şi reintegrare pentru copii cu dificultăţi de dezvoltare”

Obiectivele proiectului:

 • îmbunătățirea calității vieții copiilor cu dificultăți de dezvoltare,
 • asigurarea accesului la servicii de recuperare,
 • prevenirea marginalizării și excluderii sociale a acestora,
 • integrare/reintegrare școlară.

Beneficiarii proiectului

-150 copii cu afecţiuni motorii, neurologice, ortopedice, genetice, cu tulburări de limbaj și vorbire, tulburări de comportament, dificultăți de adaptare socio-școlară, cu dificultăți de achiziționare a deprinderilor necesare autonomiei.

Loc de desfășurare

Centrul de Dezvoltare și Recuperare “Sf. Nicolae” din București

Rezultate obținute:

 • corectarea afecțiunilor motorii la 34 de copii,
 • îmbunătățirea motricității și a abilității manuale la 55% dintre copiii cu dizabilități neurologice,
 • dobândirea sau îmbunătățiirea deprinderilor de viață autonomă la 80% dintre copii: deprinderi igienico-sanitare,deprinderi de autoservire și de joc,
 • corectarea tulburărilor de vorbire și limbaj la 85% dintre copii,
 • creșterea capacității de comunicare și relaționare cu alti copii și cu adulții la 70% dintre copii,
 • integrarea școlară sau menținerea în sistemul educațional pentru 65% dintre copiii cu vârsta preșcolarăși școlară,
 • sprijin acordat familiei pentru accesibilizarea spațiului de locuit, pentru a răspunde nevoilor specifice copilului cu dizabilități locomotorii,
 • sprijin acordat familiilor în realizarea și utilizarea corectă a ortezelor pentru copii,
 • pregătirea părinților în scopul învățării anumitor tehnici de lucru adaptate diagnosticului și nevoilor specifice copilului, astfel încât să asigure continuarea tratamentului de recuperare acasă, conform programului de recuperare stabilit de echipa de specialiști,
 • consiliere și sprijin în vederea înscrierii copilului într-o formă de învățământ care să ofere un program adecvat nevoilor specifice ale copilului;
 1. B) Proiectul “Servicii de Recuperare la Domiciliu pentru Copii cu Nevoi Speciale“, derulat în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. sector 6.

Obiectivele proiectului:

 • îmbunățățirea calității vieții copiilor dizabilitați neuro-motorii,
 • asigurarea accesului la servicii de kinetoterapie.

Loc de desfășurare

Domiciliul copiilor din cuprinsul sectorului 6 București

Beneficiarii proiectului:10 copii cu diagnostice asociate: ECI-forma tetrapareză spastică cu deficit motor sever şi întârziere uşoară în dezvoltare mintală, PCI- forma diskinetica severă şi anomailie de nuclei bazali-progresiv, sindrom Chiari II, spina bifida lombară, sindrom Down, sindrom Ehlers Danlos, hipotonie musculară generalizată, tulburare de motricitate secundară, paralizie cerebrală, retard psihic sever şi sindrom hiperkinetic de tetrapareză spastică cu elemente extrapiramidale şi artrogripoză.

Rezultate obținute:

 • acordarea unui număr de 116 ședințe de kinetoterapie,
 • îmbunățățirea motricității copiilor, cinci dintre benficiari și-au dobândit autonomia totală,
 • îndrumarea familiilor copiilor pentru accesibilizarea și utilizarea spațiului de locuit, astfel incât să răspundă nevoilor specifice copilului cu dizabilități locomotorii,
 • sprijin acordat familiilor în utilizarea corectă a ortezelor pentru copii,
 • pregătirea părinților în scopul dobândirii unor tehnici de lucru adaptate diagnosticului și nevoilor specifice copilului, astfel încât să asigure continuarea programului de recuperare stabilit de kinetoterapeut.

C) Programul “Oportunități de sprijin și ajutor pentru copiii și adolescenții cu tulburări din spectrul autist”

Obiectivele proiectului:

 • pregătirea și perfecționarea personalului implicat în diagnosticarea, evaluarea, educarea, terapia și integrarea școlarăși profesională a copiilor și adolescenților cu tulburări din spectrul autist,
 • schimb de experiență cu specialiști din Franța, Marea Britanie, Germania, Ungaria și USA.

Beneficiarii proiectului:

– 120 de psihologi, medici de neuropihiatrie infantilă, studenți de la facultățile de specialitate, părinți.

Loc de desfășurare: București

Rezultate obținute:

Organizarea și desfășurarea a trei conferințe internaționale, și anume:

“Diagnosticul neurogenetic și dezvoltarea programelor de terapie pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist” în anul 2007, “Autismul și adolescența” în anul 2008, “ADHD și reziliență” în anul 2009, în cadrul cărora au avut loc ateliere de lucru pe teme referitoare la:diagnosticareatulburărilor din spectrul autist, terapii noi și eficacitatea acestora, dreptul la educație al persoanleor cu tulburări din spectrul autist, metode li tehnici noi în educarea copiilor cu tulburări din spectrul autist, integrarea profesională a acestor persoane.

Diseminarea de informații între specialiștii străini și cei români care sunt implicați în mod direct în diagnosticarea,evaluarea și recuperarea copiilor cu tulburări din spectrul autist, o mai bună informare a părinților acestor copii cu privire la educarea și integrarea socio-profesională a persoanei cu tulburări din spectrul autist.

D) Programul de pregătire si perfecționare a personalului implicat în recuperarea și educarea copiilor cu dificultăți de adaptare sociala-școlară

Obiectivele proiectului:

 • facilitarea integrarii școlare și participarea la procesul educațional pentru copiii cu dificultăți de adaptare socio-școlară,
 • îmbunătățirea calității procesului educațional de la nivelul gimnazial,
 • suport acordat cadrelor didactice pentru dezvoltarea sau îmbunătățirea metodelor de predare și a celor de comunicare și relaționare cu elevii.

Beneficiarii proiectului:

200 de cadre didactice și specialiști implicați în furnizarea de servicii alternative în educație: profesori consilieri școlari, logopezi, psihopedagi, personal din cadrul centrelor de resurse și asistență educațională din București și județele Ilfov și Argeș.

Loc de desfășurare: București, Curtea de Argeș

Rezultate obținute:

 • organizarea a cinci sesiuni de perfecționare care au avut 2 teme: Metode și tehnici de intervenție comportamentală necesare integrării școlare a copiilor cu dificultăți de învățare” și “Dezvoltarea inteligenței emoționale la copii de vârsta preșcolarăși școlară. Teorie și practică”,
 • organizarea a două sesiuni de pregătire pentru logopezi susținute de specialiști din țarăși din Marea Britanie
 • dobândirea de către cadrele didactice a unor metode de lucru noi, inovatoare de predare la clasă, adaptate caracteristicilor și nevoilor specifice ale fiecărui copil,
 • dobândirea de cunoștințe noi și abilități care să faciliteze comunicarea și relaționarea cadrelor didactice cu elevii,
 • dobândirea de metode și tehnici de lucru noi de către personalul implicat în acordarea de servicii alternative în educație, metode care să faciliteze dobândirea de către elevi a competențelor cheie necesare integrării școlare și profesionale.

E)Proiectul  ,,Vreau sa stiu tot – facilitarea accesului la educatie pentru copii cu risc social crescut ,,

Cu sprijinul mai multor sponsori, si in principal al ING Bank, in perioada septembrie 2015 – septembrie 2016,  a continuat proiectul de prevenire a abandonului scolar in randul copiilor proveniti din familii dezavantajate socio-economic si din familii rome.

Obiective :

 • Facilitarea accesului la educatie si prevenirea abandonului scolar in randul elevilor proveniti din familii dezavantajate socio – economic, din mediul rural si din familii de romi
 • Promovarea educatiei non formale in scoli din comunitati dezavantajate socio-economic

Beneficiari :

150 de copii din comunitati dezavantajate socio-economic din judetele Arges, Giurgiu, Calarasi si Ialomita si din municipiul Bucuresti

  Rezultate:

 • 150 de copii cu risc crescut la abandon scolar au fost sustinuti pentru a continua scoala prin acordarea de servicii educationale si de socializare
 • acordarea de ajutoare materiale constand din incaltaminte, rechizite si alimente pentru 150 de copii
 • organizarea a 10 sesiuni de pregatire pentru cadre didactice in scopul aplicarii programei pentru activitati extracurriculare PEAE elaborata si aplicata in cadrul proiectului POSDRU 137140 in cadrul altor scoli, astfel incat sa poata beneficia mai multi elevi de oportunitatile de dezvoltare personala pe care le ofera aceasta programa PEAE.

F) Programul “Love in a box” cu caracter permanent, care se deruleazăîn fiecare an timp de 3 luni în perioada sărbătorilor de iarnă, începând cu anul 1998, la inițiativa unui grup de sponsori din Marea Britanie.

 

Scopul acestui proiect este unul caritabil, de a ajuta copii și persoane vârstnice din comunități rurale sărace, marginalizați, institutionalizați sau spitalizați, oferindu-le diverse articole specifice de iarna.

Beneficiarii proiectului au fost copii proveniți din familii cu risc social din comunităti sărace, copii asistați în diferite centre sociale, persoane vârstnice de pe cuprinsul județelor Giurgiu, Călărași, Ialomița și Municipiul București.