” Alături de voi – program de respiro pentru părinții care

 își îngrijesc la domiciliu copilul cu dizabilități ”

 

Justificare proiect:

 

Conform datelor ANPDCA în regiunea București -Ilfov peste 900 de copii cu dizabilități (649 de copii în București și 289 de copii în jud.Ilfov) sunt îngrijiți la domiciliu de către propria familie.

De peste 30 de ani, Fundația Copii în Dificultate acordă îngrijire și asistență copiilor cu dizabilități prin servicii de tip rezidențial destinate copiilor abandonați de părinți și care beneficiază de o măsură de protecție specială, precum și prin servicii de recuperare și terapie pentru copii aflați în grija familiei.

În toată această perioadă am constatat reacții diferite ale părinților față de diagnosticul copiilor, fie se adptează în mod flexibil situației și se mobilizează în acțiuni eficiente pentru dezvoltarea copilului, fie se blochează în reacții rigide și ineficiente pentru copil, existând și situații în care tind să opună rezistență sau chiar să nege diagnosticul.

La nivelul familiilor copiilor cu dizabilităţi identificăm o serie de probleme ce pot influenţa calitatea vieţii membrilor familiei, și anume: sociale (relaţii intra-familiale/extra-familiale, relaţii de prietenie, educaţie, acces la servicii, angajabilitate etc.), economice (venituri reduse în raport cu cheltuielile necesare etc.), medicale (apariţia unor boli somatice sau de natură psihiatrică cu precădere la mamele copiilor cu dizabilităţi etc.), psihologice (emoţionale), comportamentale (modificări în comportamentul părinţilor).

Există şi familii care se consideră a fi marginalizate, respinse de comunitate, astfel încât în majoritatea cazurilor aceste familii devin mai puţin sociabile şi mai selective în stabilirea de contacte. Ele îşi reduc cercul de relaţionare din cauza specificului dezvoltării copilului său, dar şi din cauza prejudecăţilor personale ale părinţilor, fricii lor, ruşinii. De multe ori şi  relaţiile de cuplu sunt afectate, putându-se ajunge la divorț, iar mama este cea care va continua singură îngrijirea copilului

Este cunoscut faptul că din cauza suprasolicitării fizice şi psihice, profund resimţite de către părinții care îngrijesc continuu copii cu dizabilităţi accentuate şi grave, aceștia au nevoie de momente de odihnă şi destindere. De-a lungul anilor, din cauza lipsei de servicii alternative și complementare şi acumulării oboselii și stresului, părinţii copiilor cu dizabilităţi se rup de viața lor anterioară, renunţă chiar şi la cele mai simple bucurii ale vieții în afara îngrijirii propriului copil. Schimbările în rutină sunt necesare în vederea asigurării unei bune îngrijiri a copilului. Serviciile de tip respiro  uşurează, temporar, familia, acoperă aria acestor nevoi, venind atât în sprijinul acesteia cât şi în sprijinul copilului cu dizabilități dependenți de îngrijire.

 

Fundația Copii în Dificultate, în calitate de furnizor de servicii sociale, dispune de personal specializat în îngrijirea permanentă a copiilor cu dizabilități grave care ar putea acorda sprijin și părinților în îngrijirea propriilor copii în cadrul familiei.

Prin diversificarea serviciilor oferite, a proiectelor deulate de catre fundatie, in concordanta cu cerintele si situatia actuala din domeniul asistentei sociale a copiilor vulnerabili, putem valorifica experienta acumulate pana in prezent in asistarea si sprijinirea  copiilor aflati in situatii de risc social.

 

Scopul proiectului:

 

Creșterea calității vieții familiilor copiilor cu dizabilități

 

Obiectivele proiectului:

  • Reducerea stresului și menținerea sănătății fizice și mentale a părinților
  • Asigurarea continuității îngrijirii copilului cu dizabilități în concordanță cu nevoile lui specifice
  • Îmbunătățirea relațiilor intrafamiliale

Beneficiarii proiectului:

20 familii care își îngrijesc copilul cu dizabilități la domiciliu, din cadrul Municipiul București și județul Ilfov

Durata:  6 luni

cu posibilitatea de prelungire pe încă 6 luni și creșterea numărului de beneficiari

Activități:

 Identificarea și evaluarea dificultăților cu care se confruntă familiile care își îngrijesc copilul cu dizabilități la domiciliu

  1. Selectarea beneficiarilor și stabilirea programului de respiro pentru fiecare familie în funcție de nevoile specifice
  2. Acordarea de îngrijire și asistență specializată copiilor la domiciliu pe perioada de respiro a părinților: îngrijire personală, asistență medicală, administratrea tratamentului medicamentos, hrănire, activități zilnice pe care le realizează în mod obișnuit copilul ( joc, educaționale, etc).
  3. Acordarea de materiale igienico-sanitare in functie de nevoile specifice fiecarui copil
  4. Identificarea de sponsori ce pot sustine proiectul pe o perioada cat mai mare de timp si dezvoltarea de noi parteneriate

 

Bugetul total: 43.400 lei

  1. Cheltuieli resurse umane : asistent medical ( cu norma de 2ore/zi), 2 infirmiere ( cu norma de 4 ore/zi), asistent social ( cu norma de 2 ore/zi, timp de 3 luni), psiholog (cu norma de 2 ore/zi, timp de 3 luni) –    200 lei
  2. Cheltuieli transport – 1200 lei
  3. Cheltuieli materiale igienico-sanitare – 24000 lei