Working together for a green, competitive and inclusive Europe

La data de 01 octombrie 2018, Fundatia Copii in Dificultate, in calitate de promotor de proiect, a demarat implementarea proiectului „ Hai sa fim colegi de scoala! – program ce sustine scoala incluziva si predarea centrata pe elev intr-un mediu multicultural”, in parteneriat cu 5 scoli din mediul rural, din comunitati dezavantajate socio-economic din judetul Arges: Bughea de Sus, Bughea de Jos, Leresti, Merisani si Stefanesti.

Proiectul face parte din categoria proiectelor in Domeniul incluziunii copiilor romi in scoala 2018 si este finantat prin GRANTURILE SEE 2014-2021, despre care puteti afla detalii accesand www.eeagrants.ro. Finantarea proiectului va fi in suma de 110.898 EUR, din care 85%, adica suma de 94.263,30 EUR reprezinta grantul SEE,care este compus din contributia a 3 donatori: Islanda, Principatul Liechtenstein si Regatul Norvegiei.

Grupul tinta este alcatuit din 200 de elevi  (120 romi si 80 neromi), 70 de parinti ( 50 romi si 20 neromi) si 70 cadre didactice.

Obiectivele proiectului: Promovarea educatiei nonformale prin participarea la activitati extracurriculare ca metoda eficienta de incluziune sociala  a elevilor romi; Dobandirea si dezvoltarea competentelor cheie care sa faciliteze  incluziunea sociala a elevilor  romi din comunitati rurale dezavantajate  socio-economic; Furnizarea de servicii de informare, constientizare si consiliere pentru parintii  romi si neromi in scopul intelegerii importantei educatiei pentru dezvoltarea copilului,  facilitarea si imbunatatirea relatiei acestora cu scoala, o mai buna cunoastere reciproca si facilitarea comunicarii intre ei. Acumularea de noi cunostinte si imbunatatirea abilitatilor cadrelor didactice din cele 5 scoli partenere privind aplicarea de metode si tehnici de predare centrate pe elev intr-un mediu multicultural, precum si dezvoltarea capacitatii de  elaborare si utilizare  a unor strategii educative comportamentale ce promoveaza nediscriminarea, egalitatea de sanse si incluziunea scolara si sociala.  Realizarea acestor obiective contribuie la: dezvoltarea competentelor sociale ale elevilor romi necesare incluziunii sociale;  imbunatatirea atitudinii si comportamentului parintilor romi fata de scoala, dezvoltarea comunicarii si relationarii intre  parintii romi si neromi,  la diversificarea metodelor de predare centrate pe elev intr-un mediu multicultural prin materialele didactice  noi elaborate si seminariile de formare organizate pentru cadrele didactice, toate acestea conducand la cresterea capacitatii institutionale a scolilor partenere de  a asigura incluziunea efectiva  a copiilor romi.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Activitatea T1 – Seminar de formare pentru cadre didactice cu titlul „Inteligenta emotionala. Metode si tehnici”

In perioada 12 noiembrie – 10 decembrie 2018, doi formatori au organizat si sustinut in fiecare din cele 5 scoli partenere seminarul de formare pentru cadrele didactice care au la clasa si copii romi. Au participat 75 de cadre didactice.

Seminariile organizate au avut ca obiectiv acumularea de noi cunostinte si imbunatatirea abilitatilor cadrelor didactice din cele 5 scoli partenere privind aplicarea de metode si tehnici de predare centrate pe elev intr-un mediu multicultural, precum si dezvoltarea capacitatii de  elaborare si utilizare a unor strategii educative comportamentale ce promoveaza nediscriminarea, egalitatea de sanse si incluziunea scolara si sociala.

Seminarul de formare s-a adresat cadrelor didactice in vederea imbunatatirii calitatii predarii si a modalitatii de motivare si sustinere a elevilor in procesul de invatare, prin intermediul stimularii Inteligentei Emotionale a elevilor.

Seminarul a cuprins o componenta teoretica in prima zi si o componenta practic-aplicativa in cea de-a doua zi, fiind prezentate informatii teoretice privind metode si tehnici specifice stimularii inteligentei emotionale, exercitii practice si activitati specifice stimularii inteligentei emotionale la nivelul intregii clase de elevi.

 

Activitatea T2 – Seminar de prezentare si distribuire a materialelor didactice elaborate in cadrul proiectului

Activitatea s-a desfășurat în perioada 28 -31 mai 2019 ocazie cu care li s-a prezentat cadrelor didactice din cele 5 școli partenere setul de materiale didactice elaborate în cadrul proiectului. În cadrul seminarului au fost prezentate scopul pentru care au fost elaborate cele 6 materiale didactice, conținutul acestora și modalitatea de utilizare a fiecaruia și în ce măsură contribuie la susținerea procesului de integrare a elevilor în colectivul de la clasă, cum susține și promovează nediscriminarea și incluziunea socială.

Fiecare material poate fi folosit în cadrul orelor de educație civică,dirigenție și dezvoltare personală, în funcție de nevoile identificate de către cadrele didactive la nivelul fiecarui colectiv de elevi.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Activitatea se desfasoara in cele 5 scoli partenere in proiect: Scoala Gimnaziala nr.1 Bughea de Jos, Scoala Gimnaziala nr. 1 Bughea de Sus, Scoala Gimnaziala nr. 1 Leresti, Scoala Gimnaziala nr. 1 Merisani, Scoala Gimnaziala Constantin Brancoveanu Stefanesti.
Cate 40 de elevi din fiecare scoala, sub indrumarea a 2 experti ( 1 psihopedagog si 1 art-terapeut) participa saptamanal la sesiuni de lucru ce au ca scop constientizarea elevilor asupra valorilor traditionale din zona Argesului si invatarea unor mestesuguri traditionale romanesti si specifice etniei rome din zona.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

În perioada 17-21 decembrie 2018, cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, elevii implicaţi în proiect,din cadrul celor 5 şcoli partenere, au organizat expoziții cu lucrările realizate de ei în timpul activității B1 ”Valorificarea motivelor tradiționale din zona Argeșului și cunoașterea și învățarea unor meșteșuguri tradiționale românești și a etniei rome specifice zonei”.

Elevii au expus păpuși îmbrăcate în costume tradiționale românești și costume tradiționale specifice etniei rome, toate decorate cu motive specifice zonei Argeșului. Exponatele au fost realizate din materiale textile reciclabile utilizând diverse tehnici: croitul, cusutul, țesutul, împletitul și festonatul.

Lucrarile elevilor au fost foarte apreciate atât de către colegi, cât şi de către părinţi şi cadrele didactice, fiind răsplătiţi cu premii şi diplome.

Cei 40 de elevi de la Scoala Gimnaziala Leresti au beneficiat de sprijinul Primariei Orasului Mioveni pentru a participa la Targul de Craciun organizat in oras, punandu-le la dispozitie una dintre casutele de lemn din cadrul targului pentru expunerea lucrarilor realizate de elevi in cadrul proiectului.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Aceasta activitate a promovat educația incluzivă, elevii romi si neromi învâțând împreună să manifeste comportamente adecvate din punct de vedere social în diferite medii sociale. Folosind ca metoda  jocul de rol,  s-au pus în scena scurte scenete ce au creat situații prin intermediul cărora elevii și-au însușit norme de conduită socială pentru medii diferite: la cinema, la restaurant, pe stradă, în instituții publice.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

In cadrul proiectului s-au elaborat 6 materiale didactice noi ce promoveaza inclusivitatea la nivelul grupurilor de copii. Aceste materiale sunt disponibile tuturor cadrelor didactice din cele 5 scoli partenere, precum si altor cadre didactice care predau in scoli in care invata si elevi romi, putand fiind accesate si descarcate gratuit. De asmenea, aceste materiale didactice vor fi puse la dispozitia cadrelor didactice din cele 5 scoli partenere atat in format fizic, cat si pe suport elecronic (CD).

La începutul vacanței de vară am reluat activitățile extracurriculare ce se desfășoară în afara școlii. Elevii de la cele 5 școli partenere participă la activități extracurriculare organizate în 4 locații care să faciliteze punerea în practică și aprofundarea  cunoștințelor acumulate în cadrul activităților B1 și B3 desfășurate în cadrul școlilor.

 

Activitatea de la Râșnov are ca obiectiv vizitarea Muzeului de artă feudal din cadrul Cetății Râșnov situată pe vechiul drum comercial ce leagă Brașovul din Transilvania cu Câmpulung Muscel, vechea capitală a Țării Românești.

În cadrul activității de la Sibiu se va vizita Muzeul National Brukental, iar cea de la Cozia are ca obiectiv vizitarea Mânăstirii Cozia și a Mânăstirii Turnu.

Activitățile de la București oferă elevilor cadrul necesar punerii în practică a comportamentelor învățate și exersate în cadrul activitatii B3 “ Teatru incluziv”.

Aceste activități extracurriculare desfășurate în afara școlii promovează incluziunea socială și creează situații prin intermediul cărora elevii romi și neromi împreună iși însușesc norme de conduită socială și își dezvoltă abilitățile sociale necesare manifestării unor comportamente adecvate în diferite medii sociale: instituții publice, cinema, restaurant, pe stradă

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

 

 

 

 

 

 

Comunicat de presa referitor la incheierea proiectului :  download

Activități de învățare și conștientizare organizate pentru părinții romi și neromi împreună

 

La aceste activități au participat 70 de părinți romi și neromi ai elevilor din grupul țintă.

Activitatea A1 – Facilitarea comunicării între membrii grupurilor de romi și  neromi a avut ca scop dobândirea de către părinți a unor tehnici de socializare care să le permită să depășească prejudecățile, să coopereze și să se accepte reciproc, să dialogheze deschis și să înțeleagă comportamentul celuilalt în diferite situații.

Activitatea A2 – Dezvoltare personală. Autocunoaștere-Scoaterea în evidență a ”adevărului său” a oferit oportunități părinților de a comunica între ei prin intermediul psihodramei ca tehnică e lucru. Prin tehnica psihodramei participanții au câştigat o experienţă unică care îi va ajuta să fie cât mai funcţionali, autentici şi adecvați   în raport cu ceilalţi.

Activitatea A3 – Adaptare socială/Incluziune socială

În cadrul activității au fosti prezentate situații de viață în fața grupului, fiecare a fot motivat și susținut să-și  expună gândurile,  emoțiile, senzația că sunt neînțeleși. Prin participarea directă, activă la activitate, sub îndrumarea psihologului părinții au descoperit noi alternative de a rezolva situații de viață și de a influența pozitiv modul în care sunt percepuți de alții.

Activitatea A4 – Workshop- Să devin membru activ în combaterea discriminării

În cadrul acestora părinții și-au însușite tehnici ce le permite să învețe să nu mai accepte discriminarea, să o combată activ și au conștientizat faptul că  prin neinformare, ignoranță și neimplicare, traseul fiecăruia se îndreaptă spre excludere socială și discriminare .

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Activitatea: A5  – Consiliere pentru formarea unei atitudini pozitive față de școală, față de educație

Sesiunile de consiliere au condus la modificarea atitutdinii părinților față de școală și pregătirea școlară a propriului copil, atitudinea acestora  față de școală devenind una pozitivă. Părinții au conștientizat rolul școlii  în dezvoltarea copilului lor, în procesul de integrare a acestuia în societate, în schimbarea atitudinii unor categorii sociale față de ei. Părinții au început să comunice mai mult cu școala unde învață copiiilor, să accepte participarea copiilor la diferite activități extrașcolare.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.